EBARA PUMPS EUROPE Spa je renomirani japanski proizovđač centrifugalnih pumpi i postrojenja za prepumpavanje čiste i tehničke vode. Za tržište Evrope zadužene su dve fabrike u Italiji kojima rukovodi japanski menadžment. Kompletna proizvodnja bazirana je na visokoj tehnologiji automatizacije i kontrole proizvoda. I ako je prozvodni program EBARA većim delom fokusirana na veliko serijsku proizvodnju svaki proizvod pojedinačno se testira i kontroliše.


Proizvodni program EBARA PUMPS EUROPE Spa
Za dodante informacije posetite sajt proizvođača www.ebaraeurope.com