SULZER Pumps Wastewater Austria GmbH ( ABS pumpe ) je jedan od najkvalitetnijih proizovđača centrifugalnih pumpi i opreme za prepumpavanje i tretman otpadnih voda. Njihova tehnička rešenja zauzimaju sam vrh svetske tehologije za tretman otpadnih voda i vraćanje prečišćene vode u prirodni ciklus. Dugogodišnje iskustvo u tretiranju industrijskih i komunalnih otpadnih voda dovelo ih je na mesto lidera u domenu pumpi, miksera, uređaja za aeraciju, difuzora, duvaljki, plovaka, sondi i dr.


SULZER - ABS utopne pumpe serije Robusta i Coronada

Robusta i Coronada su utopne drenažne pumpe namenjene za prepumpavanje manjih zapremina drenažnih voda za individualnu upotrebu.

Osnovne prednosti:
Isporuka sa plovnim prekidačem
Mala masa omogućuje jednostavnu manipulaciju pumpom
Isporuka sa integrisanim nepovratnim ventilom
Mogućnost izbora materijala u zavisnosti od modela pumpeSULZER - ABS utopne pumpe serije IP


IP utopne pumpe za otpadnu vodu izrađene su od nerđajućeg čelika (1.4401/AISI 316) sa primenom prepumpavanja agresivnih fluida.

Osnovne prednosti:
Isporuka sa plovnim prekidačem
Vortex radno kolo sa slobodnim prolazom od 30mm
Svi delovi pumpe izrađeni su od nerđajućeg čelika
Zaptivači napravljeni od Vitona
PVC kabal
Pouzdanost i dugačak radni vek

SULZER - ABS utopne pumpe serije J, JC, XJ i XJS

J, JC, XJ i XJS su utopne drenažno-muljne pumpe namenjene za prepumpavanje vode sa visokim sadržajem krupnih i abrazivnih čestica (pesak, šljunak itd.). Otvrdnuto čelično radno kolo, dupli mehanički zaptivač, gumirani difuzori, dupli plašt elektromotora omogućuju visoku optornost na habanje i dugačak radni vek

Osnovne prednosti:
Mogućnosti izbora sa ili bez plovnog prekidača
Aluminijumsko kućište odnosno mala masa pumpe omogućuje jednostavnu manipulaciju pumpom
20m energetskog i signalnog kabla
Pouzdanost i dugačak radni vek


SULZER - ABS utopne pumpe serije MF

MF utopne pumpe tip od 154 do 804 namenjene za prepumpavanje drenažnih i muljevitih voda koje sadrže "krupnije" čestice.

Osnovne prednosti:
Mogućnost isporuke sa i bez plovnog prekidača
Slobodan prolaz krupnih čestica do 60mm
Projektovane za jednostavnu i efikasnu ugradnju
Mogućnost izbora automatskog kuplovanja sa postoljem
Pouzdanost i dugačak radni vekSULZER - ABS utopne pumpe serije PIRANHA (GRINDER)


PIRANHA utopne pumpe za otpadnu vodu sa "seckalicom" koja vrši usitnjavanje vlaknastih materijala iz otpadne vode i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola.

Osnovne prednosti:
Prepumpavanje otpadne vode sa visokim sadržajem vlaknastih materijala (krpa)
Premium efikasni elektromotor IE3, ušteda električne energije
Jednostavno održavanje i zamena habajućih delova
Pouzdanost i dugačak radni vek
Automatsko kuplovanja sa postoljem
Dostupne kao standardna ili Ex izvedba
SULZER - ABS utopne pumpe serije AS

AS utopne pumpe tip od 0530 do 0841 je serija robusnih i pouzdanih utopnih pumpi od 1 do 3 kW za prepumpavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda.

Osnovne prednosti:
Tip radnog kola pumpe dobro poznati Contrablock sistem ili Vortex
Dvopolni ili četvoropolni elektromotor
Slobodan prolaz do 80mm
Automatsko kuplovanja sa postoljem
Dostupne kao standardna ili Ex izvedba
SULZER - ABS utopne pumpe serije XFP

XFP utopne pumpe tip 80C do 201G (PE1 do PE3) i 105J do 600X (PE4 do PE6) je serija robusnih i pouzdanih utopnih pumpi od 1.3 do 400 kW za prepumpavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda.

Osnovne prednosti:
Prepumpavanje otpadne vode sa visokim sadržajem vlaknastih materijala (krpa) uz patentirano radno kolo Contrablock Plus prilagođeno najtežim uslovima rada u komunalnim otpadnim vodama
Premium efikasni elektromotor IE3, ušteda električne energije
Jednostavno održavanje i zamena habajućih delova
Pouzdanost i dugačak radni vek
Automatsko kuplovanja sa postoljem
Dostupne kao standardna ili Ex izvedba


SULZER - ABS utopne pumpe serije VUPX


VUPX utopne pumpe su propelerne pumpe namenjene za prepumpavanje velikih zapremina atmosferskih ili industrijskih voda sa maksimalnim naporom pumpe do 12m. Ove kompaktne pumpe isporučuju se sa visoko efikasnim radnim kolom koje ima tri ili četiri lopatice. Radno kolo sa visokom efikasnošću omogućuje uštedu električne energije a kompaktni dizajn omogućuje uštedu u prostoru.


Osnovne prednosti:
Premium efikasni elektromotor IE3 od 7.5 do 400kW
Specijalno projektovano radno kolo sa tri ili četiri lopatice obezbeđuje nisku vrednost NPSH pumpe
Idealna primena za potrebe prepumpavanja velikih količina vode sa maksimalnim naporom od 12m
Mogućnost podešavanja ugla lopatice i oblika za primenu prepumpavanja aktivnog mulja
Projektovane za ugradnju u čeličnu cev ili betonsko postolje
Pouzdanost i dugačak radni vekSULZER - ABS utopne pumpe serije AFLX

AFLX utopne pumpe su aksijalne pumpe projektovane za ugradnju u potisnu cev i omogućuju uštedu u prostoru i troškovima izgradnje pumpne stanice. Ove kompaktne pumpe isporučuju se sa visoko efikasnim radnim kolom koje ima tri ili četiri lopatice i koje omogućuje uštedu električne energije.


Osnovne prednosti:
Premium efikasni elektromotor IE3 od 7.5 do 400kW
Specijalno projektovano radno kolo sa tri ili četiri lopatice obezbeđuje nisku vrednost NPSH pumpe
Projektovane za ugradnju u čeličnu cev ili betonsko postolje
Pouzdanost i dugačak radni vekSULZER - ABS kompaktne prepumpne stanice


Osnovni modeli:

ABS Nirolift
ABS Sanimax
ABS Sanisett
ABS Piranhamat 100 i 120
ABS Piranhamat 701 do 1002
ABS Sanimat 1000 i 1002
ABS Sanimat 2002 i 4002
ABS Synconta 700 i 700L
ABS Sanimat 801 i 902
ABS Dodatna oprema za kompaktne prepumpne stanice: ručne membranske pumpe, nepovratni ventili sa kuglom i zaproni ventili


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SULZER - ABS disk difuzori serije PIK300, PRK300 i KKI215

Širok proizvodni program difuzora za aeraciju na postrojenjima za tretman otpadne vode i industrije. Izbor, dimenzionisanje i pozicioniranje difuzora vrši se preko autorizovanog programa QM koji je razvio proizvođač za potrebe projektanta i krajnjih korisnika. Kvalitetna izrada diska obezbeđuje dugotrajan i pouzdan rad.


Proizvodni program aeracije takođe čine:
OKI aerator
XTA aerator
Venturi aerator
SULZER - ABS utopni mikseri serije RW i XRW


Širok proizvodni program miksera sa pogonskim elektromotorima od 1.3 do 25kW za mešanje, otapanje i separaciju krpunih čestica na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, industriji i poljoprivredi. Izbor, dimenzionisanje i pozicioniranje miksera vrši se preko autorizovanog programa MIXSEL koji je razvio proizvođač za potrebe projektanta i krajnjih korisnika.


Osnovne prednosti:
Visoka efikasnost obezbeđuje minimalni utrošak električne energije
Mogućnost izbora materijala
Kraće vreme mešanja
Minimalni rizik preopterećenja elektromotora
Pouzdanost i dugačak radni vek


SULZER - ABS utopni mikseri serije SB i XSB

Sporo okretni mikseri opremljeni sa IE3 motorima od 1 do 7.5 kW za "finu" cirkulaciju i mešanje otpadne vode. Ova serija miksera ima propelere izrađene iz jednog komada i odlična svojstva samočišćenja. Zbog tih karakteristika postiže optimalan rad sa malom potrošnjom energije, posebno kada se koristi za denitrifikaciju i eliminaciju fosfata. Mikser se montira na betnosko postolje sa inovativnim načinom spajanja koji omogućuje jednostavan način podizanja i spuštanja miksera za potrebe redovnog pregleda ili servisa. Betonsko postolje u velikom procentu eliminiše vibracije i omogućava dugačak radni vek miksera.

SULZER - ABS elektro oprema


SULZER - ABS u svom proizvodnom programu sadrži i sledeću elektroopremu:

Upravljačke i kontrolne elektroormane
Plovne prekidače tzv. "kruške" KS10
ABS TDM rele za indikaciju prodora vlage i pregrevanja namotaja elektromotora
Daljinska komunikacija i monitoring
Za dodante informacije posetite sajt proizvođača www.sulzer.com