Armstrong STEAM * AIR * HOT WATER je vodeći proizvođač opreme za paru, vazduh i toplu vodu. Proizvodni program obuhvata sve tipove odvajča kondenzata (termodinamički, termostatički, odvajači kondezata sa plovkom, itd.) ali ono po čemu se Armstrong izdvaja od ostalih proizvođača je "INVERTED BUCKET" ili odomaćen naziv odvajač kondenzata sa zvonom koji je ujedno i njihov patent. Pored odvajača kondenzata Armstrong proizvodi regulatore pritiska i temperature, regulacione ventile, reviziona stakla, odvajače nečistoće i ostalu prateću opremu.PROIZVODNI PROGRAM ODVAJAČA KONDENZATA

 • Odvajači kondenzata "INVERTED BUCKET" (sa zvonom)
 • Odvajači kondenzata sa plovkom
 • Termostatički odvajači kondenzata
 • Bimetalni odvajači kondenzata
 • Termodinamički odvajači kondenzata
 • PROIZVODNI PROGRAM REGULATORA PRITISKA

 • Regulatori pritiska sa direktnim dejstvom
 • Regulatori pritiska sa pilot ventilom

 • PROIZVODNI PROGRAM REGULATORA TEMPERATURE
 • Regulatori temperature malog kapaciteta
 • Regulatori temperature velikog kapaciteta
 • Kombinovan regulator pritiska i temperature

 • ARMSTRONG ODVAJAČI KONDENZATA serije "INVERTED BUCKET" (sa zvonom)

  Osnovna prednost ovog tipa odvajača kondenzata je njegovo jedinstveno konstruktivno rešenje. Inverted bucket odnosno zvonasti odvajači kondenzata funcioniše preko sistema poluga koji uvećava silu koju zvono stvara da bi otvorilo ventil protiv sile pritiska. Sistem poluga čine mehanizam ventila i zvono.

  Otpornost na koroziju i habanje
  Mehanizam poluge ventila koji se usmerava slobodnim plutanjem je bez trenja i sva mesta habanja su izuzetno ojačana. Svi radni delovi su od nerđajućeg čelika. Kugla vntila i sedište ventila izrađeni su od nerđajućeg čelika obrađeni tako da čine zaptivni set.  Kontinualno odzračivanje i CO2 odvođenje

  Otvor na vrhu zvona omogućava kontinualno odzračivanje i CO2 odvođenje bez pothlađivanja i pojave opasnosti za formiranje vazdušnog "čepa". Manja količina pare prolazi kroz otvor nego što se kondenzuje usled gubitaka zračenjem, pa prema tome ta para gubitak.

  Otpornost na povratni pritisak
  Kako radom zvonastog odvajača kondenzata upravlja razlika u gustini pare i vode, povratni pritisak u povratnom vodu nema uticaja na sposobnost odvajača da se otvori za kondenzat a zatvori za paru.  Otporan na mehaničke nečistoće u pari
  Kondenzat teče ispod donje ivice zvona gde se zadržava talog i prljavština, opciono za neke modele može se izabrati i mehanička mrežica - odvajač nečistoća. Ispusni ventil za kondenzat je u gornjoj zoni odvajača što onemogućava da nečistoće utiču na njega odnosno nema nagomilavanja nečistoća.


  Otpornost na oštećenje od hidrauličkog udara
  Konstruktivno rešenje zvona obezbeđuje otpornost na hidraulički udar jer je sa donje strane potpuno otvoreno.

  Pouzdanost i dugačak radni vek
  Jednostavnost konstruktivnog rešenja obezbeđuje pouzdan i dugačak radni vek sa izbegavanjem zaribavanja, oštećenja i zapušavanja usled nečistoća.  Tipovi odvajači kondenzata "INVERTED BUCKET"

  - Serija 200
  - Serija 800-813
  - Serija 814-816
  - Serija 880
  - Serija TVS 800
  - Serija 980
  - Serija EM
  - Serija 300
  - Serija 400
  - Serija 1000
  - Serija 1800
  - Serija 2000
  - Serija 5000
  - Serija 6000

  Za izbor i dimenzionisanje "INVERTED BUCKET" odvajača kondenzata, budite slobodni da nas kontaktirate.


  Nazad na početak
  ARMSTRONG ODVAJAČI KONDENZATA SA PLOVKOM

  Kad pritisak pare varira od maksimalnog pritiska dovoda pare do vakuma najefikasniji energetski izbor su odvajači kondenzata sa plovkom. Armstrong odvajač kondenzata sa plovkom je izuzetno pouzdan i dugotrajan sa velikim kapacitetom odvajanja i ispuštanja vazduha. Zahvaljujući posebnom konstruktivnom rešenju odnosno posebnim otvorima za kondenzat i vazduh moguće je kontinulano pražnjenje i ispuštanje vazduha čak u uslovima kada je pritisak nula.

  Zbog teških uslova rada značajnu ulogu imaju odgovarajući materijali od koga je ovaj odvajač kondenzata napravljen. Armstrong koristi visoko kvalitetno ASTM-A 48 klasa 30 liveno gvožđe koje se najčešće koristi za posude pod pritiskom do 17 bar. Unutrašnji mahanizmi su napravljeni od ojačanog nerđajućeg čelika. Zaptivni elementi (kugla ventila i sedišta) su takođe napravljeni od nerđajućeg čelika, kaljeni, brušeni i polirani tako da izdrže erozivno dejstvo kondenzata koji ekspandira.

  Svi dijagrami za izbor odvajača kondenzata zasnovani su na stvarnim merenjima protoka i pritiska kondenzata koji ekspandira. Armstrong koristi svoju sopstvenu parnu laboratoriju za određivanje stvarnih karakteristika odvajača kondenzata. Konkurenti najčešće koriste samo teorijske izračunate kapacitete a u praksi se te vrednosti mogu značano razlikovati.

  Tipovi odvajači kondenzata sa plovkom
  - Serija B i BI
  - Serija A i AI
  - Serija AIC
  - Serija JD i KD
  - Serija L i M
  - Serija ICS
  - Serija CS
  - Serija LS i MS
  - Serija 2000
  - Serija 4000

  Za izbor i dimenzionisanje odvajača kondenzata sa plovkom, budite slobodni da nas kontaktirate.  Nazad na početak
  ARMSTRONG TERMOSTATIČKI ODVAJAČI KONDENZATA

  Sam naziv ovog tipa odvajača kondenzata navodi na zaključak o njegovom načinu odvajanja kondenzata. Pri startovanju postrojenja kondenzat i vazduh se potiskuje ispred pare direktno kroz odvajač. Termostatički meh je potpuno skupljen i ventil ostaje potpuno otvoren dok para ne uđe u odvajač. Kako se temperatura u odvajaču povećava dolazi do širenja meha i zatvaranja ventila. Kada temperatura u odvajaču padne nekoliko stepeni ispod temperature zasićene pare, dolazi do skupljanja meha i otvranja ventila.

  Armstrong termostatički odvajači kondenzata sa mehovima imaju zaptiveno telo od nerđajućeg čelika koje je lako, kompaktno i otporno na na koroziju. Omotač, meh, ventil i sedište su uklopljeni u precizno kalibrisani u radnu jedinicu koja obezbeđuje tačan postupak otvaranja i zatvaranja na temperaturi nešto nižoj od temperature pare. Jedinstvena konstrukcija od nerđajućeg čelika je manja i mnogo lakša nego upotreba konstrukcija od sivog liva, mesinga ili čelika. Pored navedene primene za paru mogu se koristiti i za vazduh.  Tipovi termostatičkih odvajači kondenzata
  - Serija WT
  - Serija WMT
  - Serija TC-300
  - Serija TS
  - Serija TT

  Za izbor i dimenzionisanje termostatičkih odvajača kondenzata, budite slobodni da nas kontaktirate.

  Nazad na početak
  ARMSTRONG BIMETALNI ODVAJAČI KONDENZATA

  Bimetalni odvajači kondenzata rade na principu temperature koristeći dva sloja bimetalnih elemenata koji imaju različite koeficijente širenja. Kada su hladni, bimetalni elementi su ravni dok kada se temperatura povisi bimetalni elementi se šire i krive. Poluga koja je povezana za ove elemente pomera ventil u otvoren ili zatvoren položaj.

  U standardnom postupku, položaj ventila zavisi od dva parametra:
  - prvi, od pritiska koji će izazvati otvaranje ventila, i
  - drugi, od temperature koja će izazvati krivljenje elemenata što će za posledicu imati zatvaranje ventila.

  Kada nema kondenzata i kada se postigne zadata temperatura onda je snaga elemenata dovoljna da zatvori ventilu potpusnosti.  Tipovi termostatičkih odvajači kondenzata
  - Serija SH-300
  - Serija AB-3000
  - Serija AB-600
  - Serija SH-900
  - Serija SH1500

  Za izbor i dimenzionisanje bimetalnih odvajača kondenzata, budite slobodni da nas kontaktirate.  Nazad na početak
  ARMSTRONG TERMODINAMIČKI ODVAJAČI KONDENZATA

  Princip rada termodinamičkih odvajača kondenzata - kondenzat i vazduh ulaze u odvajač kroz komoru za zagrevanje, oko kontrolisane komore i kroz ulazni otvor. Ovaj protok podiže disk sa ulaznog otvora i kondenzat protiče ka izlazu. Kada para dođe do diska, povećan protok (brzina) preko lica smanjuje pritisak u kontrolisanoj komori i disk zatvara otvor. Kontrolisano curenje pare iz kontrolisane komore izaziva da se odvajač otvori. Ako ima kondenzata on će biti ispušten. Odvajač se ponovo zatvara u prisustvu pare i zatim nastavlja ciklus kontrolisanim postupcima.

  Zbog velikih brzina i erodivnog dejstva kondenzata termodinamički odvajači kondenzata imaju kraći radni vek.
  Ono što je važno napomenuti učestalost ciklusa je kontrolisana i ne povećava se kada je odvajač izložen različitim atmosferskim uticajima.  Tipovi termodinamičkih odvajača kondenzata
  - Serija CD-33
  - Serija CD-3300
  - Serija CD-72S
  - Serija CD-40
  - Serija CD-60

  Za izbor i dimenzionisanje termodinamičkih odvajača kondenzata, budite slobodni da nas kontaktirate.  Nazad na početak  REGULATORI PRITISKA SA DIREKTNIM DEJSTVOM

  Para, tečnosti i gasovi obično se transportuju magistralnim cevovodima u kojima je najčešće viši pritisak nego što je potreban potrošačima. Za ove potrebe ugrađuju se regulatori pritiska pomoću kojih se na bezbedan i efikasan način dovodi pritisak u željeni radni opseg. Postoje dva tipa regulatora pritiska sa direktnim dejstvom u proizvodnom programu Armstronga:

  Model GD-30/30S
  Model GD-2000K

  Regulatori pritiska sa direktnim dejstvom su najjednostavnije izvedne i funkcionišu preko "izuvijanih" zvona. Imajući u vidu da su sa nezavisnim dejstvom, nije potreban dodatni priključak na izlaznoj grani cevovoda. Ovi tipovi regulatora su gabaritno mali i cenovno prihvatljiviji, ova dva tipa pokrivaju relativno male i velike radne pritiske. Preciznost regulatora sa direktnim dejstvom je u toleranciji +/-10% setovanog pritiska.
  Model GD-30

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 17 bar

  Opseg regulacije:
  a. 0.2 - 1.0 barg - žuta opruga
  b. 0.5 - 4.0 barg - plava opruga
  c. 3.5 - 10 barg - zelena opruga

  Minimalna razlika pritisaka 0.5 barg
  Maksimalna temperatura do 210 oC

  Materijali:
  Telo - livena bronza ASTM B584
  Zaptivne površine - Nerđajući čelik AISI 440/304
  Zvona - "Phosphor" bronza

  Priključak:
  Navojni 1/2" do 2"
  Prirubnički DN15-DN50  Model GD-30S

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 21 bar

  Opseg regulacije:
  a. 0.2 - 1.0 barg - žuta opruga
  b. 0.5 - 4.0 barg - plava opruga
  c. 3.6 - 10 barg - zelena opruga

  Minimalna razlika pritisaka 0.5 barg
  Maksimalna temperatura do 220 oC

  Materijali:
  Telo - Nerđjući čelik AISI 304/316
  Zaptivne površine - Nerđajući čelik AISI 440/304
  Zvona - Nerđajući čelik AISI 316L

  Priključak:
  Navojni 1/2" do 2"
  Prirubnički DN15-DN50


  Model GD-2000K

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 20 bar

  Opseg regulacije:
  * 0.5 - 14 barg
  Minimalna razlika pritisaka 0.5 barg
  Maksimalna temperatura do 232 oC

  Materijali:
  Telo - Nodularno gvožđe ASTM A536
  Zaptivne površine - Nerđajući čelik AISI 420
  Membrana - Nerđajući čelik AISI 301
  Boja - Tamno siva

  Priključak:
  Navojni 1/2" do 4"
  Prirubnički DN15-DN100

  Nazad na početak  REGULATORI PRITISKA SA PILOT VENTILOM

  Para, tečnosti i gasovi obično se transportuju magistralnim cevovodima u kojima je najčešće viši pritisak nego što je potreban potrošačima. Za ove potrebe ugrađuju se regulatori pritiska pomoću kojih se na bezbedan i efikasan način dovodi pritisak u željeni radni opseg. Regulatori pritiska sa pilot ventilom sadrže dva ventila: pilot ventil i glavni ventil za regulaciju. Pilot ventil je dizajniran na sličan način kao regulatori pritiska sa direktnim dejstvom. Pilot ventil preko duple membrane odnosno cilindra vrši otvaranje/zatvaranje glavnog ventila. Osetljivost ovih membrana omogućava preciznost otvaranja/zatvaranja u toleranciji +/-1%. Postoje četiri tipa regulatora pritiska sa pilot ventilom od kojih je za prva tri modela neophodan dovod servisnog vazduha:

  Model GP-2000K-1
  Model GP-2000K-3
  Model GP-2000K-6
  Model GP-2000
  Model GP-2000R

  Visoke performanse ovih modela idealno su rešenje kada se setovane vrednosti radnog pritiska često menjaju i kada je otežan pristup ventilu. Ventili se fabrički isporučuju sklopljeni i ne zahtevaju dodatni angažman na objektu osim povezivanja linije sa pilot ventila na izlaznu cev i dovod komprimovanog vazduha. Visok Cv 20:1 odnos i preciznost za podešavanje izlaznog pritiska sa tolerancijom od +/-1% u opsegu protoka od 5% do 100%. Robusno telo izrađeno od nodularnog liva, otvrdnuti elementi od nerđajućeg čelika, dupla membrana od nerđajućeg čelika i in line priključak omogućuju jednostavnu ugradnju, pouzdanost i dugačak radni vek.
  Model GP-2000K

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 20 bar

  Redukcija pritiska:
  K-1. 0.5 - 9.0 barg
  K-3. 2 - 14 barg
  K-6. 3 - 14 barg
  Minimalna razlika pritisaka 0.5 barg
  Maksimalna temperatura do 232 oC
  Materijali:
  Telo - Nodularni liv ASTM A536
  Glavni ventil - pilt ventil - zaptivne površine- Nerđajuči čelik AISI 420
  Membrane - Nerđajući čelik AISI 301
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 6"
  Prirubnički DN15-DN150  Model GP-2000

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 20 bar

  Opseg regulacije:
  a. 0.1 - 0.2 barg - žuta opruga
  b. 0.2 - 1.5 barg - žuta opruga
  c. 1.0 - 14 barg - zelena opruga

  Minimalna razlika pritisaka 0.5 barg
  Maksimalna temperatura do 232 oC

  Materijali:
  Telo - Nodularni liv ASTM A536
  Glavni ventil - pilt ventil - zaptivne površine- Nerđajuči čelik AISI 420
  Membrane - Nerđajući čelik AISI 301
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 6"
  Prirubnički DN15-DN150  Model GP-2000R

  Osnovne karakteristike
  Ulazni pritisak od 1 do 14 bar

  Redukcija pritiska:
  a. 0.2 - 1.4 barg - žuta opruga
  b. 1.4 - 11 barg - zelena opruga
  c. 10 - 13.8 barg - braon opruga
  Minimalna razlika pritisaka 0.2 barg
  Maksimalna temperatura do 232 oC
  Materijali:
  Telo - Nodularni liv ASTM A536
  Glavni ventil - pilt ventil - zaptivne površine- Nerđajuči čelik AISI 420
  Membrane - Nerđajući čelik AISI 301
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 6"
  Prirubnički DN15-DN150  Nazad na početak  REGULATORI TEMPERATURE MALOG KAPACITETA

  Armstrong regulatori temperature su kompaktni, visokih performansi, jednostavnog dizajna, pogodnog za upotrebu u mnogim aplikacijama, mogućnost ugradnje u različitim pozicijama, izmenjive kapilare sa nekoliko temperaturnih opsega i jednostavno održavanje. Postoje tri tipa regulatora temperature u Armstrong proizvodnom programu:

  Malog kapaciteta OB-30/31
  Velikog kapaciteta OB-2000
  Kombinovani regulator pritiska i temperature OB-2000PT

  Armstrong regulatori niskog kapaciteta OB-30/31 primenjuju se za aplikacije grejanja ili hlađenja. Mogu se koristiti za paru, vodu i ne agresivne (korodirajuće) fluide. Proizvode se u dimenzijama do 1" i za protoke do 750 kg/h pare ili 16m3/h vode. Spadaju u grupu regulatora temperature sa direktnim dejstvom što ih čini kompaktnim i jednostavnim za upotrebu i održavanje.
  Model OB-30/31

  Osnovne karakteristike
  OB-30 koristi se za grejanje
  OB-31 koristi se za hlađenje

  Fluid: OB-30 para i voda, OB-31 voda i ne agresivni fluidi
  Maksimalni ulazni pritisak OB-30 do 10 barg, OB-31 do 17 barg

  Maksimalna razlika pritisaka do 10 barg za oba modela
  Temperatuni opseg za oba modela
  a. 0-35 oC
  b. 25-70 oC
  c. 40-100 oC
  d. 60-130 oC
  e. 70-150 oC
  Maksimalna temperatura do 185 oC
  Materijali:
  Telo - Mesing ASTM B584
  Sedište -aptivne površine- Nerđajuči čelik AISI 304
  Ventil - Teflon
  Kapilara - Nerđajući čelik AISI 304
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 1"
  Prirubnički DN15-DN25  Nazad na početak  REGULATOR TEMPERATURE VELIKOG KAPACITETA

  Armstrong regulatori temperature su kompaktni, visokih performansi, jednostavnog dizajna, pogodnog za upotrebu u mnogim aplikacijama, mogućnost ugradnje u različitim pozicijama, izmenjive kapilare sa nekoliko temperaturnih opsega i jednostavno održavanje. Model OB-2000 je prepoznatljiv po visokim performansama sa pilot temperaturnim regulatorom za velike kapacitete. Za rad ovog modela nije potrebana dodatna energija, koristi energiju fluida na kome se vrši regulacija temperature. Kapilaru je moguće ugraditi u bilo kojem položaju i na jedostavan način se vrši demontaža i ukoliko je to potrebno zamena iste. Dostupni su u dimenijama od 1/2" do 4" i šet temperaturskih opsega.

  Osnovne karakteristike
  Fluid: para
  Ulazni pritisak od 0.5 do 20 barg

  Minimalna razlika pritisaka do 0.5 barg
  Temperatuni opseg
  a. -8-15 oC
  b. 10-36 oC
  c. 30-62 oC
  d. 55-94 oC
  e. 80-127 oC
  f. 115-183 oC
  Maksimalna temperatura 232oC
  Materijali:
  Telo - glavni ventil nodularno gvožđe ASTMA536, pilot ventil Mesing ASTM B584
  Sedište - Nerđajuči čelik AISI 420
  Ventil - Nerđajuči čelik AISI 420
  Kapilara - Nerđajući čelik AISI 304
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 4"
  Prirubnički DN15-DN100  Nazad na početak  KOMBINOVAN REGULATOR PRITISKA I TEMPERATURE


  Armstrong u svom proizvodnom programu ima i kombinovan regulator za pritisak i temperaturu. Model OB-2000PT je opremljen pilot ventilima za regulaciju pritiska i temperature i predstavlja jedinstven uređaj za regulaciju istih. Koristi se za aplikacije gde maksimalni pritisak treba biti ograničen a regulacija temperature vrši se upotrebom glavnog ventila. Pilot ventil za regulaciju temperature i kapilare jedostavno se demontiraju i zamenjuju. Dostupni su u dimenijama od 1/2" do 4" i šet temperaturskih opsega.

  Osnovne karakteristike
  Fluid: para
  Ulazni pritisak od 1 do 20 barg


  Regulacija pritiska
  a. 0.1-0.2 barg - žuta
  b. 0.2-1.4 barg - žuta
  c. 1.0-14 barg - zelena

  Temperatuni opseg
  a. -8-15 oC
  b. 10-36 oC
  c. 30-62 oC
  d. 55-94 oC
  e. 80-127 oC
  f. 115-183 oC
  Maksimalna temperatura 232oC
  Materijali:
  Telo - glavni ventil nodularno gvožđe ASTMA536, pilot za regulaciju temperature Mesing ASTM B584, pilot ventil za regulaciju pritiska Nodularno gvožđe ASTM A536
  Sedište - Nerđajuči čelik AISI 420
  Ventil - Nerđajuči čelik AISI 420
  Kapilara - Mesing ili nerđajući čelik AISI 304
  Priključak:
  Navojni 1/2" do 4"
  Prirubnički DN15-DN100  Nazad na početak
  Za dodante informacije posetite sajt proizvođača www.armstronginternational.com