FLUITECO Srl je proizvođač opreme za predtretman otpadnih voda kao što su automatske fine i grube rešetke, peskolovi, mastolovi, spiralne automatske rešetke, spiralne prese, itd.


OSNOVNI PROIZVODNI PROGRAM


KOMBINOVANI UREĐAJ ZA PREDTRETMAN OTPADNIH VODA tip WAU

Uređaj služi za predtretman različitih vrsta otpadnih otpadnih voda, industriju hrane, klanice, itd.
Proizvodi se u dva modela i u više velčina:

WAU 2
– uklanjanje čvrstog otpada preko fine spiralne rešetke sa presom
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska

WAU3
– uklanjanje čvrstog otpada preko fine spiralne rešetke sa presom
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska
– uklanjanje peska preko spiralnih transportera peska

Karakteristike:
Veličina uređaja: od WAU3-15 (WAU2-200) do WAU3-200 (WAU2-200)
Kapacitet: od 5 l/s (WAU 5) do 400 l/s (WAU 400)
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316LFLUITECO VERTIKALNA AUTOMATSKA RESETKA “Bar screen” tip SMC

Koristi se za uklanjanje čvrstog otpada iz otpadnih voda (komunalnih, industrijskih, itd.).

Ugrađuje se ispred prepumpnih stanica otpadnih voda, kao i ispred postrojenja za preradu otpadnih voda.

Karakteristike:
Razmak između štapova: 5-100 mm
Broj "češljeva": 3 do 7 ili više
Širina rešetke: 300 – 6000 mm
Ugao ugradnje: 75-90 stepeni
Mehanička zaštita od preopterećenja
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L
FLUITECO VERTIKALNA AUTOMATSKA FINA RESETKA “STEP SCREEN” tip SSW

Koristi se za uklanjanje čvrstog otpada iz otpadnih voda (komunalnih, industrijskih, itd.).

Ugrađuje se ispred prepumpnih stanica otpadnih voda, kao i ispred postrojenja za preradu otpadnih voda.

Karakteristike:
Razmak između lamela: 5-10 mm
Širina rešetke: 300 – 6000 mm
Ugao ugradnje: 45-55 stepeni
Mehanička zaštita od preopterećenja
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L


FLUITECO SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA ILI BEZ SPIRALNE PRESE tip CFC

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, kod kombinovanih uređaja, prehrambenoj industriji, itd.


Karakteristike:
Modeli: 200 - 300 – 400 – 500 – 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 5, 7, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Spirala rešetke: bez vratila
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L
FLUITECO SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA PRIJEMNIM TANKOM tip CFT-C

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, kod kombinovanih uređaja, prehrambenoj industriji, itd.


Karakteristike:
Modeli: 200 - 300 – 400 – 500 – 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 5, 7, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Spirala rešetke: bez vratila
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L


FLUITECO AUTOMATSKA FINA REŠETKA - ROTIRAJUĆI DOBOŠ tip GTR

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, ispred crpnih stanice, prehrambenoj industriji, itd.


Karakteristike:
Modeli: 800 - 1000 – 1200 – 1400 – 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600
Sveti otvor sita: 0.5, 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
Ugao ugradnje: 35 stepeni
Opseg protoka: 100 do 2000 m3/h
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L

FLUITECO VERTIKALNA SPIRALNA AUTOMATSKA FINA REŠETKA SA PRESOM tip CFC-V

Koristi se kao fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod pumpnih stanica otpadnih voda, klanicama, prehrambenoj industriji, itd.

Karakteristike:
Modeli: 200 - 300 – 400 – 500 – 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
Sveti otvor sita: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
Ugao ugradnje: 90 stepeni
Kapacitet prerade otpadne vode (u zavisnosti od veličine perforacije i veličine rešetke) do 1000 m3/h
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L


FLUITECO SEPARATOR PESKA I ČVRSTIH ČESTICA tip CDS

Koristi se za separaciju peska i čvrtih čestica iz otpadne vode. Čestice koje su se istaložile transportuju se do otvora za izbacivanje preko spirale - transportera.

Karakteristike:
Modeli prema nominalnom kapacitetu, m3/h: 20 - 30 – 40 – 50 – 60 - 70 - 80 - 100 - 120
Ugao ugradnje: u zavisnosti od potreba sistema.
Kapacitet izdvajanja peska, m3/h: 0.25, 0.4, 0.6 i 0,8.
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316LFLUITECO SPIRALNI TRANSPORTER HORIZONGALNI (VERTIKALNI) tip CCS (V)

Koristi se za transport izdvojenog otpada preko spirale bez vratila. Opciono se na kraju transporta može ugraditi presa koja omogućava sabijanje izdvojenog otpada.

Karakteristike:
Modeli: 150 - 200 – 250 – 300 – 350 - 400 - 450 - 500 - 600
Ugao ugradnje: u zavisnosti od potreba sistema od 0 do 90 stepeni.
Dužina transporta za standardne modele do 20m.
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316L


FLUITECO SPIRALNA PRESA tip CPP

Koristi se za kompaktovanje i ispiranje čvrstog otpada sa rešetki.

Modeli CPP 200 – 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

Karakteristike:
Kapacitet: do 20 m3/h
Presovanje: preko 70%
Glavni delovi su spirala rešetke, sistem za ispiranje sa mlaznicama duž spirale, kosa cev za izbacivanje kompaktovanog otpada u kontejner ili sistem "longopak" sa beskonačnom kesom
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316FLUITECO ROTACIONO SITO tip EFD

Koristi se kao veoma fina rešetka za uklanjanjne i presovanje krupnog otpada kod postrojenja za prepradu otpadnih voda, prehrambenoj industriji, klanicama, papirnoj industriji, itd.

Modeli 20 – 40 – 50 – 70 – 100 - 130

Karakteristike:
Sveti otvor sita: 0.25 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.5 mm
Materijali izrade: nerđajući čelik AISI 304 / 304L / 316 / 316Nazad na početak


Za dodante informacije stojimo na raspolaganju - kontaktirajte nas.